Home 
De ambulancedienst 
GHOR
KNRM 
Brandweer Nes 
Brandweer Hollum 
SAR/traumaheli 
Over Kijlstra 
Contact met ons opnemen 
Links 
Nieuwsarchief 
Fotoalbum 
GHOR Ameland

Geneeskundige combinatie Ameland


De GHOR-Ameland is gevestigd bij Kijlstra ambulancedienst.
 Product Naam


Product omschrijvingUnder construction


GHOR
Wat is GHOR?


GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, oftewel het helpen van mensen die slachtoffer zijn geworden, of zouden kunnen worden, van een (dreigend) groot ongeval of een ramp.
Samenwerking tussen hulpverleningsdiensten
In Nederland is de rampenbestrijding georganiseerd rondom de parate hulpverleningsdiensten. Naast politie, brandweer en gemeenten, vervullen diverse geneeskundige instanties een belangrijk taak in de rampenbestrijding. Hierbij moet worden gedacht aan organisaties als traumacentra, GGD’en, ambulancediensten, meldkamers, organisaties belast met psychosociale nazorg, etc.

Het is van groot belang dat al deze verschillende geneeskundige diensten als één organisatie kunnen functioneren op het moment dat sprake is van een zwaar ongeval of ramp en hun desbetreffende specialistische bijdrage kunnen leveren.