Home 
De ambulancedienst
GHOR 
KNRM 
Brandweer Nes 
Brandweer Hollum 
SAR/traumaheli 
Over Kijlstra 
Contact met ons opnemen 
Links 
Nieuwsarchief 
Fotoalbum 
Ambulancedienst Ameland


De ambulancepost in Nes


Na enkele jaren van "omzwerven" is in 2003 een nieuwe ambulancepost op Ameland gerealiseerd. Op het zogenaamde hulpverleningsplein is een uitrukpost gekomen, samen met het brandweerkorps van Nes en de rubberboot Maria Hofker van de KNRMAmbulance 02154


Mercedes Benz Emergency Sprinter gebouwd bij carroseriebouwer Visser in LeeuwardenPiketauto Ameland

Hoe werken wij?


Op Ameland wordt gewerkt op basis van een "piketdienst".
Dit houdt in dat de chauffeur de beschikking heeft over de ambulance en de verpleegkundige over een piketauto (foto links).
Indien er een oproep komt voor een hulpverlening, hebben de chauffeur en de verpleegkundige per portofoon contact en spreken ze een punt af waar ze elkaar ontmoeten. Vanaf dat punt bemannen ze samen de ambulance.
Vandaar dat de piketauto soms op wat vreemde plaatsen geparkeerd staat. Dat is het punt wat de bemanning heeft uitgekozen om het snelst ter plaatse te zijn.


Ambulanceteam

Het ambulanceteam bestaat uit een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur. Beiden hebben hun specifieke professionele verantwoordelijkheid. Doel van het team is deskundige medische en verpleegkundige hulpverlening, gebaseerd op de toestand van de patiënt op dat moment, en adequaat vervoer naar een zorginstelling, als dit naar hun deskundig oordeel nodig wordt geacht.

Hoewel er soms sprake is van zeer spoedeisende omstandigheden, waarin geen gelegenheid is voor de gewone omgangsvormen, wordt waar mogelijk het sociale aspect niet uit het oog verlorenen.Ambulanceverpleegkundige

De ambulanceverpleegkundige is verantwoordelijk voor de pre-hospitale hulpverlening die aan patiënten in en om de ambulance wordt gegeven. Dit kunnen verpleegkundige of medische handelingen zijn. De ambulanceverpleegkundige heeft, onder voorwaarden, de bevoegdheid deze medische handelingen uit te voeren.

Deze hulpverlening kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanleggen van verbanden, het aansluiten van beademingsapparatuur, het toedienen van medicatie, injecteren, of het geven van hartmassage. Al met al hulpverlening die staat voor het zoveel als mogelijk stabiliseren van de patiënt voor het vertrek naar een ziekenhuis.

De ambulanceverpleegkundige is zeer zelfstandig in de uitvoering van die hulpverlening. Hij of zij wordt daarin gesteund door een gedegen opleiding en jaarlijkse bijscholingen, en de Landelijke Protocollen Ambulancezorg.

Ambulanceverpleegkundigen in Nederland worden ingezet voor zowel spoedeisend vervoer (na bijvoorbeeld een ongeval) als besteld vervoer (bijvoorbeeld het vervoeren van een bedgebonden patiënt naar het ziekenhuis, een andere zorginstelling, of naar huis).Ambulancechauffeur

De ambulancechauffeur doet meer dan alleen het besturen van de ambulance. De chauffeur helpt ook bij de hulpverlening aan patiënten, en werkt daarbij op aanwijzing van de ambulanceverpleegkundige. Ook de chauffeur krijgt jaarlijks specifieke scholing en bijscholing.

Daarnaast is hij of zij de eerst verantwoordelijke voor de directe communicatie met de meldkamer ambulancezorg Fryslân. Tijdens de rit naar het ziekenhuis informeert de ambulancechauffeur de centralisten van de meldkamer over de toestand van de patiënt en de aard van eventuele verwondingen.

Verder is de ambulancechauffeur verantwoordelijk voor de dagelijkse staat van onderhoud van het voertuig. Hij of zij verricht kleine onderhoudswerkzaamheden aan de ambulance en controleert dagelijks lampen, sirene, olie, brandstof, mobilofoon e.d.

Voordat de ambulancechauffeur aan zijn of haar dienst begint, informeert hij of zij altijd eerst naar eventuele verkeersomleidingen of andere problematiek van die dag.In memoriam
 
Zaterdag 01-04-2006 heeft het ambulanceteam van Kijlstra Ameland helaas afscheid moeten nemen van Hanna Bohlken. Ze mocht slechts 30 jaar worden.
Ruim drie jaar heeft zij moeten vechten tegen een ziekte waarvan niet te winnen viel.
Wij zullen Hanna herinneren als een zeer bedreven en kundig collega. Haar enthousiaste  inzet en positiviteit was en is een inspiratie voor ons allen.
 
Vaarwel HannaHet ambulanceteam Ameland


Het team bestaat uit 2 SOSA-gediplomeerde verpleegkundigen en 3 SOSA-gediplomeerde chauffeurs. Zij worden ondersteund door de huisartsen van Ameland die samen met een chauffeur de hulpverlening verzorgen van de tweede auto.Ambulance 02155


4x4 aangedreven Mercedes Benz oorspronkelijk in gebruik als persoonlijke ambulance voor Helmut Kohl. Later bij Visser in Leeuwarden omgebouwd en ingezet als ambulance op Ameland


Verschillende urgenties bij hulpverleningen. 

 


A1 ritten (spoed)

Bij A1 vervoer wordt gebruik gemaakt van sirenes en zwaailichten. De ambulance mag onder strikte richtlijnen de normale verkeersregels overtreden. De ambulance moet onder normale omstandigheden binnen een kwartier na melding op de plaats van incident zijn.

 


A2 ritten

Bij A2 vervoer worden geen optische en akoestische signalen gebruikt. De ambulance moet direct na melding vertrekken, maar moet zich net als iedere andere weggebruiker houden aan de verkeersregels (uitgezonderd een aantal, voor een goede uitoefening van de taak). Deze ambulance zal normaal gesproken binnen 30 minuten op de plaats van het incident zijn.

 


Besteld vervoer

Besteld vervoer of het zgn. B vervoer, wordt (ruim) van tevoren ingepland, zoals bijvoorbeeld het vervoer van een verpleeghuis naar een ziekenhuis of van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis, enz.

 

Bij besteld vervoer wordt er naar gestreefd om in 95% van de gevallen op tijd te rijden. 

Het besteld vervoer is echter ondergeschikt aan spoedvervoer, d.w.z. dat als er nog geen patiënt in de ambulance ligt, deze ambulance ingezet kan worden voor een spoedrit A1 of A2.

 


Richtlijnen voor spoedvervoer.
rood licht passeren met maximaal 20 km/u is toegestaan;
vluchtstroken met maximaal 20 km/u boven de snelheid van het overige verkeer mogen worden bereden, met een maximum van 80 km/u. Wanneer de snelheid van het andere verkeer lager is dan 30 km/u, mag op de vluchtstrook toch 50 km/u gereden worden;
snelheden in zijn algemeen een beperking moeten kennen van 40 km/u boven de ter plaatse toegestane maximumsnelheid op lokale en provinciale wegen en op autosnelwegen.


De kosten van een ambulancerit

Ambulancezorg wordt betaald door de zorgverzekeraars in Nederland. De (verplicht) verzekerden bij een ziekenfonds merken niets van deze rekening. De rekening wordt net als de rekening van de huisarts en ziekenhuis direct ingediend bij het ziekenfonds. Hiervoor is wel een aantal persoonsgegevens nodig, zoals de juiste naam – geboortedatum - adres – postcode – welke zorgverzekeraar – en het verzekeringsnummer.

 

Mocht u onverhoopt toch een rekening thuis krijgen, terwijl u ziekenfonds verzekerd bent, dan kunt u de rekening doorzenden aan uw zorgverzekeraar onder vermelding van uw inschrijfnummer, eventueel aangevuld met de juiste persoonsgegevens.

 

Particulier verzekerden krijgen de rekening van de ambulancerit thuisgestuurd. Zij sturen deze rekening door naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

 

Als een ambulance bij bijvoorbeeld een ongeval geroepen wordt en het blijkt niet nodig om een patiënt te vervoeren, dan zijn er geen kosten aan verbonden. Mocht het echter een valse melding betreffen (er is helemaal niets gebeurd), zullen de kosten wél  in rekening gebracht worden!!!!


Tarieven

In Nederland wordt het tarief van ambulancevervoer vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) te Utrecht. Er wordt onderscheid gemaakt in tarieven voor spoedvervoer en geen spoedvervoer, het zgn. bestelde vervoer. Het tarief voor niet spoedvervoer is uniform in heel Nederland. Behalve deze vervoerstarieven betaalt u een toeslag voor het aantal kilometers en een toeslag voor de meldkamer die de rit coördineert.